Pravična družba

Pravijo, da so bili dobri stari časi vedno najprej grozni novi časi, zato ima vprašanje »Kam gre ta svet?!« verjetno dolgo brado. Svet gre vedno v tisto smer, kamor ga vodijo vrednote in kvalitete tistih, ki so v tistem trenutku na položajih moči.

Noam Chomsky v enem od intervjujev pravi, da vlade niso predstavnice ljudstva. Imajo svojo moč in služijo segmentom populacije, ki je bogata in dominantna. Po kakšnem ključu pride nekdo na položaj moči in tam ostane? Te mehanizme in značilnosti posameznih družb smo spoznavali v preteklih tednih. S pomočjo REI pa tudi vidimo v kolikšni meri in kateri deli populacije so neenakovredno zastopani v posameznem sistemu. Če razumemo, kako in zakaj prihaja do razlik ali lahko v prihodnje kaj spremenimo?

Teorija REI temu pritrjuje in predstavlja model družbe, kjer so vsi značaji enakovredno zastopani. Ta sistem imenuje »Pravična družba«. To je družba, kjer nihče od treh razumov ne prevladuje in vsak pazi, da se drugi ne povzpne nad njega. Vlada v pravični družbi bi bila sestavljena iz skupin ljudi, ki zastopajo vrednote vseh značajskih sklopov in si prizadevajo za izničenje mehanizmov, ki želijo spodkopavati enakost Instinkta, Emocija in Racija. Tako stanje omogoča nepredstavljiv razvoj in napredek. Ključ je v sprejemanju in spoštovanju naših in tujih vrednot. Instinktova zavist v takem okolju postane dobrotljivost, Emocijeva pretirana tekmovalnost postane zmerna, Racijev pohlep pa se spremeni v zmernost.

Za primer si poglejmo, kako bi izgledal šolski sistem v pravični družbi. Pravično šolanje upošteva razlike med razumi in zagotavlja enake možnosti vsem značajem. To ne pomeni, da se bi od otrok zahtevalo manj, ampak da bi pravično ocenjevali njihovo različnost in da bi njihovim različnim področjem priznavali enako težo. Tak šolski sistem je v svojem izhodišču razdeljen na tri področja: Racijevo, Emocijevo ter Instinktovo. Področja so med seboj ločena in zastavljena po vzoru vsakega razuma. Racijev del predstavlja vrednote današnjega šolskega sistema, Emocijevo področje daje poudarek glasbi, vizualno-estetskim in motorično-gibalnim predmetom, Instinktovo področje pa vključuje socialo, skrb za druge, ekologijo ter kreativnost.

Z modelom REI lahko vidimo, da bitka za oblast presega tako politiko kot kapital. Gre za boj za prevlado ene človeške narave in njenih vrednot nad drugimi. Pravična družba po REI je model, ki ponuja rešitev iz teh večnih bojev za oblast ter izgradnjo sistema, kjer so razlike spoštovane in upoštevane.

»Nekaj lahko ti trije razumi dosežejo samo skupaj, to pa so najmočnejše od vseh vrednot – resnica, sreča, spoštovanje, ljubezen… Samo s temi vrednotami je mogoče ustvariti pravičen svet.« (str. 683)

Še ne poznate knjige [psi]? Več o naših treh razumih in teoriji REI si lahko preberete tukaj.

Preberite kaj o knjigi [psi] pravijo svetovni zvezdniki.

Naročite svoj izvod zdaj.


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.