Razlaga svetov

Razlage svetov so namenjene poglobljenemu razumevanju knjige [psi]. A to je privilegij samo za lastnike knjige, in še to le za tiste, ki so knjigo tudi prebrali.

Po razlagah svetov vas bo vodil Eros – pokazal vam bo stvari, ki ste jih ob prvem branju morda sploh spregledali ali pa nanje niste bili dovolj pozorni. Razkril vam bo tudi nekaj skrivnosti, a še zdaleč ne vseh, saj morate do nekaterih priti sami.

[psi] je ustvarjen tako, da ga doživi vsak bralec nekoliko drugače. V njem ni pravih in nepravih razlag, so le različna gledanja, različna razumevanja združena v skupno resnico. Prav zato je zelo pomembno, da vaše prvo srečanje s knjigo ni obremenjeno s tujimi pogledi, z iskanjem resničnih oseb, ki nastopajo v knjigi, in tudi ne z njenim piscem. Da vas ne bi premagala skušnjava, da bi prebirali te razlage prej kot poglavja knjige, pa boste morali pred vstopom v razlago vsakega sveta odgovoriti na vprašanje. Šele z odgovorom si boste odprli vrata do razlage.