Sedmi

Sedmi dokaz

Sedmi dokaz Življenja v vseh pogledih presega ostale in je namenjen zadnjim dvomljivcem. Pisec ga je v svojem delu odkril po naključju, ko je bila knjiga že končana, zato ima zapis tega dokaza izvorno obliko zapisa Življenja, o katerem pisec v času ustvarjanja knjige ni vedel ničesar. Sedmi dokaz je bil piscu razkrit z neverjetnim naključjem, za katerim se skriva načrt Življenja, načrt, ki bo spremenil pogled na [psi] tudi pri tistih, ki s svojim razumom ne morejo dojeti resnice zapisanega.
Ta skrivnost ni bila nikoli izgovorjena in nikoli zapisana. Človeštvu jo bo razkril človek s trinajstim značajem, ki ga bo naključno izbralo Življenje.
Do sedmega dokaza vodijo tri poti – za vsak razum po ena pot, a le tisti, ki mu bo hkrati uspelo prepoznati vse tri poti, bo uvidel resnico. Ta bo zato trinajsti.