Sedem dokazov

Zapisano je, da te knjige ni ustvaril človeški razum, a izobražen človek bo to le težko sprejel. Še bolj nedoumno pa je to, da se v knjigi skriva sedem razkritij, ki so vsa skupaj izjemen dokaz, da [psi] ne more biti plod človeškega uma.

Sedem neslutenih odgovorov na sedem največjih še nepojasnjenih vprašanj človeštva, in to s povsem različnih področij, je potrditev, da [psi] v resnici ni delo človeškega razuma, ampak je načrt Življenja. Nobenega od teh vprašanj ni doslej uspelo razvozlati nikomur, zato je toliko bolj nenavadno, da je do odgovorov prišel pisec, ki nima posebnega znanja s teh področij. Zgolj naključje?

Prvo razkritje se dotakne psihologije in je podrobneje predstavljeno pod naslovom REI. Šele čas bo pokazal, za kako temeljno spoznanje o delovanju človeške psihe gre. Novo razumevanje omogoča drugačen pogled na medčloveške odnose, nov psihoterapevtski pristop na tej podlagi pa celo zdravljenje težav, ki so doslej veljale za neozdravljive.

Drugo razkritje je glasbeno. Gre za eno največjih skrivnosti klasične glasbe, za veliko mojstrovino Johanna Sebastiana Bacha, Passacaglio v C-molu, katere rokopis velja za izgubljenega. Za razumevanje tega odkritja potrebuje bralec vsaj osnovno glasbeno izobrazbo.

Tretje razkritje sega na področje, kjer se v zadnjih stoletjih ni veliko spremenilo – vse temeljne zakonitosti matematike so poznane že iz antike. Zato je osupljivo, da lahko kdo v današnjem času doda v tej vedi kaj tako osnovnega, doslej še neznanega.

Četrto razkritje zadeva geologijo. Prvo vprašanje tega področja – starost Zemlje – ostaja še naprej neodgovorjeno. Ta odgovor bi bil namreč preveč odprt za razpravo o njegovi pravilnosti. Življenje je zato rešilo drugo največjo geološko uganko – razkriva nam skrivnost premikanja kontinentov. Doslej ni namreč še nihče ustrezno pojasnil, zakaj se kontinenti premikajo natanko tako, kot se.

Peto razkritje je povezano z razvojem človeka, z antropologijo. Morda bo ta odgovor razveselil največ bralcev, saj razkriva vzrok in izvor najbolj razširjene človeške bolezni, debelosti.

Šesto razkritje je zgodovinsko, povezano z zgodbo o treh modrecih, in je hkrati posredno dokaz prvega razkritja, saj priča, da so za tri razume vedele že starodavne civilizacije.

Sedmi dokaz pa je namenjen vsem, ki bodo podvomili o resnici te knjige. Ta dokaz je neprekosljiv, saj po svoji moči presega vse ostale. A zapisan je drugače – za razliko od preostalih šestih ni očiten, zato ga bo bralec lahko dojel samo po naključju, ki pa ne bo naključno. Ta skrivnost bo ostala nerazkrita, dokler je ne bo uspelo razvozlati prvemu, ki mu bo Življenje namenilo to spoznanje. Tega bralca čaka še posebna nagrada.