Zgodovinski

Zgodovinski dokaz

Šesti dokaz je zapisan v sedmem svetu, predstavlja pa manjkajoči člen, ki povezuje prvi dokaz z našo preteklostjo. Povezan je z eno najbolj razširjenih zgodb – zgodbo o treh modrecih, ki dobi z zadnjim razkritjem Življenja povsem nov pomen in smisel.
Ta dokaz je podan v obliki zapisa, ki priča, da je bilo znanje, ki ga Življenje razkriva v prvem dokazu, v preteklosti človeštvu že znano.
Zgodba o treh modrecih je bila skozi zgodovino večkrat spremenjena, zato je njeno sporočilo danes precej izkrivljeno, a še vedno je mogoče iz nje razbrati osnovno sporočilo.
Zgodba o treh modrecih ali treh magih je ohranjena v več različnih zgodovinskih dokumentih iz različnih obdobij. Z vsakim prepisom in prevodom pa je bila nekoliko spremenjena, tako danes ni povsem jasno, kakšna je bila izvorna zgodba. Tudi pri imenih modrecev, njihovem številu, njihovih darilih, njihovi starosti, barvi kože, njihovi domovini in drugih podrobnostih je zaradi tega prišlo do velikih razhajanj. Če primerjamo prekrivanje zgodbe, vzete iz različnih virov in obdobij, nam da približno predstavo o stalnicah, šele natančno proučevanje najstarejših bibličnih zapisov te zgodbe pa razkrije resnico, o kateri nam v tem dokazu pripoveduje Življenje.
V Svetem pismu je zgodba o treh modrecih omenjena le v Evangeliju po Mateju, a tu ne vključuje podrobnosti, ki jih je mogoče razbrati iz drugih virov. Ti viri pa so pogosto pisani v starodavnih jezikih, in je za njihovo razumevanje treba seči po različnih prevodih. Tu nastopi težava. Ker so nekatere podrobnosti izvorne zgodbe za današnjega bralca in tudi prevajalca nesmiselne, je večina prevodov v resnici prevajalčevo tolmačenje, s tem pa se izgubljajo ključne informacije. A dobesedni prevodi se zdijo povsem nesmiselni le, dokler bralec ni seznanjen z REI, ki povsem enoumno razkrije, o čem ta zgodba v resnici pripoveduje.
Trije modri so po prerokbi sledili zvezdi na nebu, in pripeljala naj bi jih do jasli, kjer se je rodilo dete, ki naj bi postalo novi judovski kralj. Poenostavljena različica zgodbe pripoveduje, da so se mu trije modri prišli poklonit in da so mu prinesli darove. Natančnejše različice te zgodbe pa razkrivajo, da so trije modri prišli novega kralja tudi preizkusit. A vse doslej ni nihče mogel prav razumeti, v čem so ga hoteli preizkusiti. V zapisu iz petega stoletja je opisano, da so trije modri stopili k jaslim ločeno, z namenom, da bi odkrili značaj novega kralja. Zgodba razkriva tudi, da naj bi k otroku pristopili brez daril. Prvi se je od jasli vrnil Melgon (Melhior), ki je pogosto opisan kot otrok, kar pa je za modreca in tudi za kralja zelo nenavadno. Brez pomisleka je izjavil, da je novi kralj otrok in da ima njegov, Melgonov značaj. Nato je vstopil Jasper (Gašper) in kmalu presenečen ugotovil, da je novi kralj njegove, Jasperjeve starosti in da ima enak značaj kot on. Tretji je vstopil najstarejši – Bal-šur-ucur (Baltazar) – in ko se je vrnil, je na presenečenje vseh ugotavljal isto kot prejšnja dva – da je novi kralj njegove starosti, torej starec, in da ima enak značaj kot on. Ker se trije modri niso mogli poenotiti glede tega, čigav značaj ima novi kralj, so se odločili, da ga bodo preizkusili drugače. Vstopili bodo hkrati, kralju pa bodo prinesli vsak svoj dar – tri darove, ki predstavljajo vrednote vsakega od njih. Tako je najmlajši prinesel kadilo, srednji zlato, starec pa miro, v tistih časih dragoceno zdravilo. Glede na to, katero darilo si bo kralj izbral ali – po drugi različici – katerega se bo najbolj razveselil, naj bi modri določili njegov značaj. Toda novi kralj si je brez pomisleka izbral vsa tri darila. To je bilo za modre dokončno znamenje, da gre resnično za preroka. Šele zdaj pa so sprevideli tudi, da je pred njimi trinajst dni staro dete. Poklonili so se mu in ga razglasili za novega kralja.
Bralec bo v tej zgodbi z lahkoto ugotovil, da gre za opis v prispodobah in da se modri v resnici niso spraševali o dejanski starosti kralja, temveč o enakovrednosti njegovih treh razumov, to je o trinajstem značaju, ki je za razliko od preostalih dvanajstih precej redek in drugačen.
Tu pa je še nadaljevanje zgodbe, ki prinaša prav tako osupljive podrobnosti o razumevanju REI že v tistih časih.
Novi kralj se je modrecem zahvalil z nenavadnim darilom – s tal je pobral navaden kamen in jim ga izročil z besedami, da je vreden več od vseh darov, ki jih prinašajo oni. Modri so kamen hvaležno sprejeli in ga nekaj časa nosili s seboj, ker pa darila niso razumeli, so ga čez čas odvrgli v neki vodnjak. Zgodba v nadaljevanju pove, in to dobesedno, da je vse človeštvo zaradi tega, ker ti trije niso razumeli tega daru, izgubilo ljubezen. Prav to pa je sporočilo, ki nam razkrije, kdo so bili v resnici trije modri – so simbolična predstava treh razumov, ki vsak zase prepoznajo le svojo resnico.
Vse to bi lahko bilo zgolj naključje, toda le če ne bi še veliko drugih podrobnosti razkrivalo resnice te zgodbe. Tako lastnosti treh razumov zelo natančno označujejo že imena modrih:
Melgon pomeni »moj kralj je svetloba«, torej lahko gre pri njem samo za Emocia, ki vidi vse rožnato in ima značaj podoben otroškemu.
Jasper pomeni »kraljevi zakladnik«, to pa jasno opiše Racia, za katerega so najpomembnejša vrednota materialne dobrine.
Bal-šur-ucur pa pomeni »Bal varuje kralja«, kar je osnovna značilnost Instinkta, saj ta s svojo črnogledostjo ves čas prepoznava nevarnosti, ki bi nas lahko ogrozile. Tudi to, da je slednji opisan kot črn, ni naključje, saj gre v resnici za njegovo črnogledost in ne za barvo kože.

S tem dokazom Življenje odpira novo poglavje v proučevanju zgodovinskih virov starodavnih civilizacij, ki so se zavedale REI. Ob tem pa bralec ne bo ostal prikrajšan za razlago pomena kamna modrosti.

Ta dokaz je povezan s sedmim dokazom.