Instinktova družba

Posebnost modela REI je v tem, da ga lahko uporabimo na več nivojih – na nivoju posameznika, kjer razumi tvorijo značaje posameznika, lahko pa ga uporabimo tudi na nivoju družbe, kjer preko družbenih vrednot prepoznamo vladajoč razum. S prevlado določenega razuma v družbi le-ta skozi pravila, zakone in navade vedno bolj uveljavlja svoje vrednote in tako ustvarja okolje, v katerem ima več možnosti za uspeh in prevlado prav on. Tako se rodi družba prežeta z vrednotami in pravili vladajočega razuma.

Za lažje razumevanje tega opisa je dobro poznati osnove modela REI ter značilnosti Instinkta. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Sedež Instinkta je amigdala, organ v limbičnem delu možganov, ki ocenjuje nevarnosti in grožnje ter igra ključno vlogo pri procesiranju čustvenih reakcij (strahu) ter spomina. Zato ni nenavadno, da Instinktov svet gradijo prav občutki povezani s strahovi. Oblika vladavine Instinkta je diktatura. Mehanizem nadvlade si zagotavlja z ustrahovanjem in nadzorom. Nevarnost vidi v tujcih, drugačnosti in spremembah. Dokazi ga ne prepričajo, verjame le svojim občutkom (strahovom), zato so za to družbo so značilni predsodki. V pomanjkanju je bolj učinkovit od Emocia in Racia, popolnoma pa odpove v kritičnih trenutkih. Denar v tej družbi ne predstavlja ne vrednote ne motivacije, temveč sredstvo za zagotavljanje varnosti. Ker Instinktova nadvlada redko traja več generacij, se njegove vrednote težje uveljavijo na dolgi rok.

Instinktova družba teži k enakosti in zato v njej ni mogoče, da bi imel nekdo več in drugi manj. Kot edini razum se nesebično žrtvuje za druge, se samostojno loteva dela ter je družbeno in socialno odgovoren. Konkreten primer tega so prostovoljne delavne brigade po 2. svetovni vojni, ko so obnavljali in gradili ceste in železnice. Pomemben vidik Instinktove družbe je sociala, skrb za šibke in ogrožene skupine prebivalstva od otrok s posebnimi potrebami do starejših. Sočutje in posluh za druge se kaže tudi v skrbi za okolje, rastline in živali. To vrsto družbe odlikuje tudi kreativnost. Njena sposobnost interpretiranja informacij zaradi katere prepoznava in predvideva nevarnosti, se kaže tudi kot ustvarjalnost in inovativnost.

Za zaključek poglejmo za trenutek v politiko. Značilnosti konzervativnih volivcev sovpadajo z značilnostmi Instinkta: strah pred spremembami, potencirano prepoznavanje nevarnosti in groženj s strani tujih agresorjev, imigrantov, teroristov, ras, spolnih usmeritev ter ideologij (npr. komunizma). Za konzervativne volivce je svet strašljiv kraj, zato ne preseneča, da si prizadevajo za krepitev vojske. Še dodaten dokaz je raziskava, s katero so ugotovili, da imajo konzervativni volivci fizično večjo amigdalo, organ, ki je v teoriji REI ključno povezan z Instinktom. S pomočjo modela REI lahko vidimo, da ima komunizem značilnosti Instinktove družbe. Zanimivo je, da današnji konzervativci, ljudje, ki jim vlada Instinkt, vidijo nevarnost v ureditvi, ki je zgrajena prav na njihovem značaju.


Še ne poznate knjige [psi]? Več o naših treh razumih in teoriji REI si lahko preberete tukaj.

Preberite kaj o knjigi [psi] pravijo svetovni zvezdniki.

Naročite svoj izvod zdaj.


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.