Instinktova družba

Posebnost modela REI je v tem, da ga lahko uporabimo na več nivojih – na nivoju posameznika, kjer razumi tvorijo značaje posameznika, lahko pa ga uporabimo tudi na nivoju družbe, kjer preko družbenih vrednot prepoznamo vladajoč razum. S prevlado določenega razuma v družbi le-ta skozi pravila, zakone in navade vedno bolj uveljavlja svoje vrednote in tako ustvarja okolje, v katerem ima več možnosti za uspeh in prevlado prav on. Tako se rodi družba prežeta z vrednotami in pravili vladajočega razuma.

Več

Vzroki in posledice nesprejemanja

Ko oblikujemo svojo osebnost (svet) se ne zavedamo, kaj vse smo v ta svet vgradili samo zaradi okolja. Ker naše okolje zdaleč ni človeku “naravno” prihaja do vse večjih konfliktov pri ljudeh, ki so del te družbe. Trenutno gre družba po racievi poti prevlade tega razuma v družbi, kar vnaša vse več konfliktov v svetove predvsem tistih, ki jim racio ne vlada. Nesprejemajoči ljudje v naši bližini – še posebej pa, ko gre za starše ali vzgojitelje, imajo največji vpliv na naš svet. Gre za to, kaj vse potem mi dojemamo in počnemo za občutek sreče, ki več ne izvira iz naše narave ampak iz tega, kar si mi zmotoma predstavljamo, da nas osrečuje.
Več

Znaki (ne)sprejemanja pri posameznem razumu

Sprejemanje je za srečo človeka res ključnega pomena, ni pa tako lahko priti iz stanja nesprejemanja v stanje sprejemanja, saj za to ne zadostuje racijev sklep, da se bomo odslej sprejemali, ampak morajo do tega spoznanja priti vsi trije razumi. Vsak razum se v nesprejemanju obnaša povsem drugače kot v sprejemanju, sprejemanje pa prinaša pri vsakem razumu najbolj cenjene človeške lastnosti …

Več

5 jezikov ljubezni v teoriji REI

Nesporazumi med svetovi pogosto izhajajo iz nerazumevanja različnih načinov izražanja. Naši trije razumi (REI – racio, emocio in instinkt) lahko drugemu svetu eno in isto stvar izrazijo na povsem drugačen način. Pri tem prihaja do nesporazumov, ki niso posledica različnih pričakovanj, ampak preprostega nesporazuma v izražanju. Ko gre za izražanje naklonjenosti, to naši razumi izkazujejo na povsem različne načine, kar neredko privede do nepotrebnih nesporazumov.

Več